ข่าวกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงาน

  1. จำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  2. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  3. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรฐาน 38 ค.(2) ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) ปีการศึกษา 2561
  5. รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) ปีการศึกษา 2561
  6. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดให้มีการประกวดการเขียนเรียงความ
  7. ด้วยรัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน ๑๕ ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒
  8. ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "ภาษาไทย ภาษาชาติ"
  9. รายงานผลนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

สื่อมัลติมีเดีย

คลังภาพกิจกรรม

ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้Facebook Page

เข้าสู่ระบบ