ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม(ศปบ.จชต.)

รับสมัคร

11/03/2019 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 13 ตำแหน่ง
18/02/2019 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
18/01/2019 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
18/01/2019 รายชื่อผู้สอบผ่าน ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ข.
18/01/2019 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลการดำเนินงาน

17/02/2019 เปรียบเทียบผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
17/02/2019 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) ปีการศึกษา 2561
18/12/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 3 (25-30 พฤศจิกายน 2561) ปีการศึกษา 2561
18/09/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) ปีการศึกษา 2561
01/08/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) ปีการศึกษา 2561

จัดซื้อจัดจ้าง

คลังภาพกิจกรรม

ดร.วาทิต มีสนุ่น
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


Facebook Page

เข้าสู่ระบบ