ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม(ศปบ.จชต.)

ประกาศ

21/01/2019 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการครบรอบ 14 ปี
10/01/2019 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2562” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
07/01/2019 วิทยาลัยเทคนิคยะลา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสายเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
03/01/2019 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
02/01/2019 ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือน พายุ “ปาบึก”(PABUK)  ฉบับที่ 8 (6/2562)
02/01/2019 ศปบ.จชต. หน่วยงานทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ 2562 
20/12/2018 คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Mangement , National Defence University of Malaysia, Malaysia
20/12/2018 เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาโท

รับสมัคร

18/01/2019 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
18/01/2019 รายชื่อผู้สอบผ่าน ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ข.
18/01/2019 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18/01/2019 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
24/12/2018 การจัดห้องสอบผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
05/12/2018 จำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
11/10/2018 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรฐาน  38 ค.(2)  ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สื่อมัลติมีเดีย

29/11/2018 เดินหน้าใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนตาดีกา
29/11/2018 เปิดสอนซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสาขาแรก
19/11/2018 ลูกเสือชายแดนใต้อาสาทำดีเพื่อชาติ
08/11/2018 เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ 7 ตุลาคม 2561
11/10/2018 สามปีแห่งการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
30/08/2018 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี จึงกลายเป็น “โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่ต้องการให้นักเรียนมีอาหารอิ่มท้องทุกวันและสุขภาพที่ดี ตามสโลแกน “อาหารที่โรงเรียนต้องดีกว่าที่บ้าน”
10/08/2018 NBTyala สกู๊ป ตอน สามปีแห่งการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
10/08/2018 NBT Yala – NBT News สกู๊ป ตอน มิติการศึกษาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการดำเนินงาน

18/12/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 3 (25-30 พฤศจิกายน 2561) ปีการศึกษา 2561
18/09/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) ปีการศึกษา 2561
01/08/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) ปีการศึกษา 2561
21/05/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 และ 2
22/12/2017 ประกาศผลการประกวดการเขียนเรียงความ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจาปี 2560
29/11/2017 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและเขียน ครั้งที่ 1

จัดซื้อจัดจ้าง

คลังภาพกิจกรรม

ดร.วาทิต มีสนุ่น
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้Facebook Page

เข้าสู่ระบบ