โรงเรียนขนาดเล็กที่มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี จึงกลายเป็น “โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี” ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่ต้องการให้นักเรียนมีอาหารอิ่มท้องทุกวันและสุขภาพที่ดี ตามสโลแกน “อาหารที่โรงเรียนต้องดีกว่าที่บ้าน”