ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศและร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดค่ายภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมของสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา และ มหาวิทยาลัย IAIN ,Curup ประเทศอินโดนีเซีย โดยการนำนักเรียนเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 13-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนศาสนบำรุง โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ โรงเรียนกัลยานชนรังสรรค์ โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ เเละโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการความร่วมมือทางการศึกษาส่งนักศึกษาฝึกงานระหว่างประเทศ International Internship Program Under INDO-THAI Intership Of Understanding ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุลมูญาฮีดีนวิทยามูลนิธิ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยกงสุลประเทศอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาให้เกียรติในการให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน

ภาพข่าว : นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา นักจัดการงานทั่วไป สช.จ.สงขลา