กศน.ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ

6 ธันวาคม 2561 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวอนุสรา ยาพระจันทร์ ครูอาสาสมัคร กศน. จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ณ กศน.ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล