กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)

6 ธันวาคม 2561 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ร่วมกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ณ บริเวณพื้นที่ กศน.อำเภอเมืองสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองจังหวัดสตูล