กศน.อำเภอมะนัง จังหสัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู นางนฤมล ช่วยดำ ครู อาสา ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา #ร่วมทำบุญตักบตรพระสงฆ์# “เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ “

วันที่ 5 ธันวาคม 2561
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหสัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู นางนฤมล ช่วยดำ ครู อาสา ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา #ร่วมทำบุญตักบตรพระสงฆ์# “เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ” ณ. วัดนิคมพัฒนาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล