กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลท่าแพและนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา ร่วมกับเครือข่ายชุมชน

5 ธันวาคม 2561 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลท่าแพและนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาร่วมกับเครือข่ายชุมชนโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครตามแนวทางไทยยั่งยืน ครั้งที่ 3 ณ ตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ในภาพอาจจะมี 12 คน, รวมถึง Suchada Kumjan, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี รองเท้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ