กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ธันวาคม 2561 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง มอบหมายให้ นางสาวสิรภัทร สัจจาพันธ์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาจำนวน 48 คน ณ กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล