กศน.ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล ประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนงานการศึกษาต่อเนืองให้กับประชาชนที่สนใจ

6 ธันวาคม 2561 ครูกศน.ตำบลควนขัน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนงานการศึกษาต่อเนืองให้กับประชาชนที่สนใจ