กศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล ปลูกผักสวนครัวและทำแปลงผักในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

6 ธันวาคม 2561 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ร่วมกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกันปลูกผักสวนครัวและทำแปลงผักในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล