กศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ธันวาคม 2561 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ณ กศน.ตำบลบ้านควน ม.2 บ้านทุ่งวิมาน อ.เมือง จ.สตูล