กศน. สตูล ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน

6 ธันวาคม 2561 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนัก กศน. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล และบุคลากรร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลออกกำลังกาย สร้างข้าราชการสุขภาพดี ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล