กศน.ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล มอบกล่องหนังสือให้ก้บบ้านหนังสือชุมชนบ้านโต๊ะยูด๊ะ

6 ธันวาคม 2561 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลฉลุง มอบกล่องหนังสือให้ก้บบ้านหนังสือชุมชนบ้านโต๊ะยูด๊ะ#ส่งเสริมการอ่าน ณ ม.5 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล