กศน.อำเภอมะนัง จังหสัดสตูล มอบหมายให้ นางนฤมล ช่วยดำ ครู อาสา ตำบลปาล์มพัฒนา จัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา

วันที่ 6 ธันวาคม 2561
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหสัดสตูล มอบหมายให้ นางนฤมล ช่วยดำ ครู อาสา ตำบลปาล์มพัฒนา จัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา ณ. ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล