กศน. สตูล ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และฟังธรรมเทศนา

7 ธันวาคม 2561(วันนี้วันพระ) นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด #ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และฟังธรรมเทศนา# ณ วัดพิทักษ์คลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ฟังพระธรรมเทศนา พัฒนาจิตใจ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และเสริมสร้างค่านิยมอันดีงาม