กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายยัฟรี หมันเส็น ครูอาสาปอเนาะฯ พบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา คณิตศาสตร์

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสมศักดิ์ นิจนารถ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายยัฟรี หมันเส็น ครูอาสาปอเนาะฯ พบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา คณิตศาสตร์ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฮาฟิซอัลกุรอ่านอัลฟุรกอน ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล