กศน. อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางนฤมล ช่วยดำ ครู อาสาฯ ตำบลปาล์มพัฒนา นางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครู อาสาฯ ตำบลนิคมพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน โครงการออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่อำเภอมะนัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 7 ธันวาคม 2561
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางนฤมล ช่วยดำ ครู อาสาฯ ตำบลปาล์มพัฒนา นางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครู อาสาฯ ตำบลนิคมพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน โครงการออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่อำเภอมะนัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ณ. ศาลาอเนกประสงค์บ้านปาล์ม 1 หมู่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล