กศน. สตูล ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสตูล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

7 ธันวาคม 2561 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสตูล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี