กศน. สตูล เข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ

7 ธันวาคม 2561 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด #เข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ# เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างค่านิยมและเป็นแบบอย่างที่ดี และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามสโลแกน”กศน.สตูล : ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน”