ผอ.กศน.อำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชน


วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน.อำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชน กิจกรรมสืบค้นข้อมูลลทางอินเทอร์เนตแก่ผู้สูงอายุเทพา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทพา โดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเทพาให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านอบรม จำนวน 15 คน