ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือน พายุ “ปาบึก”(PABUK)  ฉบับที่ 8 (6/2562)

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือน พายุ “ปาบึก”(PABUK) ฉบับที่ 8 (6/2562) ให้เฝ้าระวังจากพายุโซนร้อน ส่งผลกระทบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ทำให้เกิดฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นทะเลสูง 2-4 เมตร ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ราบต่ำ พื้นที่ชายทะเล จึงขอเน้นย้ำให้ผู้บริหารทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเตือนสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นและอาจสร้างความเสียหายต่ออาคาร
เรียน บ้านเรือนประชาชน และสถานศึกษา
—————————————-
ข้อห่วงใยจากผู้บริหาร ศปบ.จชต.
วันที่ 2 มกราคม 2562

New Doc 2019-01-02 17.59.11_1