มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7

วันนี้ (7 ม.ค 62) ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7 โดยมี นายรอซี   เบ็ญสุหลง ผอ.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นผู้กล่าวเปิดจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจาก นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10     มกราคม 2562   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้แสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ รู้จักค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษา ให้นักเรียนมีทักษะ ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ รู้จักการคิด แก้ปัญหา และอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขต่อไป 

 

ข่าว เปาซัน โดตะแซ (ศปบ.จชต.)