เลี้ยงปีใหม่ 2562

วันที่ (8 ม.ค. 62 ) เวลา 16.30  ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานจัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2562 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดเลี้ยงปีใหม่พร้อมรับประทานอาหารและ รวมกันสร้างความบันเทิง


ปชส ศปบ.จชต.