กีฬาเปตองสานสัมพันธ์บุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา ณ สวนสุภาพค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี บุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมแข่งขัน กีฬาเปตองสานสัมพันธ์บุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  บรรยากาศการแข่งขันภายในวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีทีมรวมแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม มีการแบ่งสายออกเป็น 2 สาย สายA ,สายB ผลปรากฏว่า ทีม B4 ,B8 , ,A5, A6, A8,เป็นผู้ชนะในสายภายในสัปดาห์นี้