กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายสินค้า/บริการ)

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายสินค้า/บริการ) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านนาแก้ว ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง