สช.อ.ตากใบ ติดตามโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

 

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางบุปผา ภิรมย์พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ เข้าติดตามโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานอาหารที่โรงเรียน) ณ โรงเรียนจรรยาอิสลาม ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส