กศน.อำเภอควนโดน ร่วมเป็นงานเปิดบ้านอบสมุนไพร

https://www.facebook.com/100002241352853/posts/1999325103485515/