กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=216031479347704&id=100028225594807