สพป.สตูล หนุน ลีลาศหรรษาชื่นชีวาเพลินใจ

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สตูล กล่าวสพป.สตูล สนับสนุน ร่วมโครงการ ลีลาศหรรษาชื่นชีวาเพลินใจ ที่เทศบาลคลองขุดสนับสนุนชาว การศึกษารักษาสุขภาพ กายใจ ด้วยการออกกำลังกาย ที่มีการออกกำลังกายด้วยดนตรี ในวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี ในเวลา 17.00-19.00 น. ณ สตูลวิทยา