กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหินจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน

11มกราคม2562 นายกีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้สื่อ ETV และให้นักศึกษารณรงค์การป้องกันลูกน้ำยุงลายตามมาตราการส่งเสริมสุขภาวะ 3 อ 2 ส ณ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

บช