ยินดียิ่ง

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สตูล กล่าว ยินดีกับนายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ที่ได้ร่วมงานการศึกษาใน สพป.สตูลมาอย่างเป็นที่รู้ใจด้วยดีกันมาตลอด ในฐานะส่วนตัวและในนาม ชาว สพป.สตูล ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.ปัตตานีเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรงานเพื่อการศึกษาร่วมพัฒนาประเทศชาติ