น้ำท่วมเกาะลังกาวีช่วงเด็กไทยลาครอบครัวอุปถัมภ์

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สตูล กล่าวว่า นร.เกาะสตูล มูลนิธิชัยพัฒนา อำลาเกาะลังกาวีครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยน้ำตาอาบแก้มด้วยความซาบซึ้ง ณ ท่าเรือกั๊ว เกาะลังกาวี มาเลเซีย หลังจากไปพักอาศัย 4 คืน 5 วัน ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ โดยการสนับสนับจากมูลนิธิชัยพัฒนา ถือประสบผลสำเร็จได้ทั้งความรักและประสบการณ์ชีวิต