ของขวัญของหนูวันเด็ก

…โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้
นางเจนจิรา จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ พร้อมกับคณะครูโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ได้ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และ วันงานเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนความสามัคคีของนักเรียน …ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการ มีการเล่นเกม ของนักเรียนแต่ละชั้น ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสียงเชียร์ ตลอดกิจกรรม พร้อมกับร่วมลุ้นการได้รางวัลชิ้นใหญ่ จากท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ….
…ทั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค้มใต้ ขอขอบคุณผู้ให้การสนันสนุน ของขวัญ รางวัล มา ณ โอกาส นี้ด้วย ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วย ผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่
๑. ร้านบุ๊ค สตูล
๒. ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์
๓. ร้านคอมเทคแอนด์เน็ตเวิร์ค
๔.ร้าน เอส พี ซุปเปอร์ และ ร้าน The world
๕. ร้าน ๕ ส บริการ
๖. ร้านโซเฟีย
๗. เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาท่าแพ
๘. ร้านฉลุงเครื่องเขียน
๙. ร้านท่าแพเครื่องเขียน
๑๐. สหกรณ์การเกษตรท่าแพ
๑๑. ธนาคาออมสิน สาขาท่าแพ
๑๒. ร้านนอกชานกาแฟสด
๑๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
๑๔. ร้านเซ็นทรัลท่าแพ
๑๕. ร้านบังทา ท่าน้ำเค็มใต้
๑๖. กลุ่มมูอามาลาต
๑๗. สตูลค้าเหล็ก
๑๘. ย่านซื่อซีเมนต์บล็อค
๑๙. ร้านท่าแพโฟโต้
๒๐. แม็คโคร สาขาสตูล
๒๑. ร้านริสกี ๒พี่น้อง
๒๒. ร.ต.อ.พินิจ วัลวิล
๒๓. เลิฟลี่ ทัวร์
๒๕. สภ.ท่าแพ
๒๖. นายสุทัศน์ เส็นสมมาตร
๒๗. ทีมงานรถตู้ นายบิดัน โตะดิน
๒๘.นางฮาวาเลี๊ยะ ลำโป
๒๙. นางสลาม๊ะ เกปัน และคณะ
๓๐.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลท่าแพ นายกิบหลี สำมะเนี๊ยะ
๓๑.นายนิรัตน์ นุ้ยเด็น
๓๒. กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๑๐
๓๓. ร้านวรรณดี
๓๔. นางอนงค์ อินตาฝา
…..ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากที่ให้การสนันสนุน