ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้แก่

ที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ รองอำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทน มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่

ได้แก่ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา,โรงเรียนบ้านตูหยง หมู่ที่ 2 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนและให้ความบันเทิง, เพลิดเพลิน จัดกิจกรรมที่หลากหลายมีคุณค่า ส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก และเป็นเด็กที่มีนิสัยรักการอ่าน

 

ภาพ/ข่าว เปาซัน โดตะแซ