สช.จ.นราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ 12 ม.ค.62 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องใน ”วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ตามคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนร่วม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจรักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่ได้รับเหรียญทองและรางวัลชมเชย จากงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 12 ราย พร้อมกับจับรางวัลมอบโชคให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานฯ