กศน.อำเภอเทพา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2562

วันที่ 12 มกราคม 2562.นายพงษ์ศักดิ์. ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน.อ.เทพา. มอบหมายให้ น.ส.สุภิศรา บุญช่วย หน.กศน.ต.สะกอม พร้อมด้วย นายอับดุลวาหับ เตะหยอพนักงานบริการ และน.ส.นูรียะฮ์ นันโอ๊ะ ประธานองค์กรนักศึกษา กศน.ต.สะกอม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวาดภาพระบายสี กิจกรรมอ่านหนังสือน่าอ่าน ณ ศูนย์บริการทางวิชาการชุมชนเทพา หมู่1. ต.สะกอมอ.เทพา จ.สงขลา. ประธานในพิธรเปิดโดย นายเมต ติเอียดย่อ นายกอบต. สะกอม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน