ศปบ.จชต. ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 15 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ (12 ม.ค. 2562)  เวลา 08.00 ณ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดร.วาทิต  มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน โดยมีบุคลากรจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันทำอาหารเพื่อมอบให้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานครั้งนี้

 สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ในปีนี้ นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

 ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย กิจกรรมบนเวที กิจกรรมการแสดงของทหารจากค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานล้วนได้รับแต่ความสุข และความสนุกสนาน

 

ภาพ นายบาฮารี ดือราแม

ข่าว  นายพฤทธิ์ชยุต สุตะกูล