สพป.ร่วมงาน สุดยอดอาชีวะ

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นางกัลยาณี รณภูมิ ผอ.กลุ่มตรวจสอบฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคสตูล ที่จัดขึ้นอย่างคึกคัก มีสิ่งประดิษฐ์ ร่วม 600 ชิ้นที่จัดให้ชมในงานมากความสามารถที่นี่ ณ สิทยาลัยเทคนิคสตูล