กศน.นราธิวาส มอบความสุขให้ เด็กๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเด็ก เยาชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติเสริมสร้างประวัติศาสตร์ เทิดทูนสถาบัน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เด็ก เยาชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติเสริมสร้างประวัติศาสตร์ เทิดทูนสถาบัน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี เด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน