ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53469&Key=news19