วันที่ 16 มกราคม 2562 ครู…ผู้เป็นดั่งแสงธรรมนำความสว่างทางปัญญามาสู่ชีวิตศิษย์

ครู…ผู้เป็นดั่งแสงธรรมนำความสว่างทางปัญญามาสู่ชีวิตศิษย์