กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีรุสดี รองตรัง ครูกศน.ตำบล เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดนนายสมศักดิ์ นิจนารถ ผู้อำนวยการ ศูนย ์กศน.อำเภอควนโดน…

โพสต์โดย กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019