กศน.อำเภอมะนัง เตรียมพื้นที่ทำสนามเปตอง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรทุกคนร่วมกับนักศึกษา ร่วมกันเตรียมพื้นที่จัดทำสนามเปตอง เพื่อนักศึกษา เยาวชนและประชาชนได้มาเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างใช้เกิดประโยชน์ หน้าสำนักงาน กศน. อำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล