กศน.อำเภอทุ่งหว้า ดำเนินการสอบ N-net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10  มีนาคม 2562  กศน.อำเภอทุ่งหว้า  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  N-net  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2561  ณ  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล