ศธจ.สงขลา ประชุมเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ  จันทรวงศ์  ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนายอะเดช  มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ประชุมเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา ร่วมหารือบูรณาการติดตาม เฝ้าระวัง นักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในวัยเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพและวัยในวันดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา