ประชุมโครงการกีฬา ประจำปี 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางนฤมล ดำน้อย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประชุมบุคลากรครู กศน.ทั้ง 13 อำเภอ ที่รับผิดชอบในเรื่องของกีฬา เพื่อหารือในเรื่องกติกาการแข่งขัน รูปแบบการจัดขบวนในการเดินเข้าสู่สนาม รวมถึงการจับสลากการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

โดยมีกำหนดจัดโครงการ “กีฬา กศน.สานสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพและความสามัคคี” ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจัดโครงการ “กีฬานักศึกษาสถาบันปอเนาะ ต้านภัยยาเสพติด” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส