กศน.ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูลนำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ ” การนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์” ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

18 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวมีนา เหล่ทองคำ ครู กศน.ตำบล และนางสาวอนุสรา ยาพระจันทร์ ครู อาสาสมัคร กศน.นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ ” การนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์” ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล