แลกเปลี่ยนการศึกษา

นางสาวปวีณา มาราสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านกาแลบือซา สพป.ปัตตานี เขต1 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านภูมิทัศน์ และการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ยังได้แลกเปลี่ยนด้านการบริหารการจัดการศึกษาระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ความสามัคคีร่วมกัน