เด็กสตูลไม่เอายาเสพติด

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับสถานศึกษาขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 13 ร.ร.จัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562  ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล มีลูกเสือเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 117 คน ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 13 คน เพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจ ความรู้แก่ นร.เพื่อขจัดยาเสพติดออกไปจากพื้นที่ โดยเน้นที่ตัวเด็กและครอบครัว