ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดโครงการตลาดนัดนานาชาติ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายชาร์รีฟท์  สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดนานาชาติ ณ โรงเรียนมุสลิมสันติชน บ้านบูเกะมูลียอ  อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี   โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมสันติชน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม จำนวน 500 คน

โครงการตลาดนัดนานาชาติในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการและภาษานานาชาติ การแสดงผลงานด้านอาชีพ การซื้อ-ขายของร้านค้า  โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนรู้ ให้กระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   ภายในงานประกอบไปด้วย การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ของร้านค้าภาษาจีน ร้านค้าภาษาอาหรับ ร้านค้าภาษาอังกฤษ และร้านค้าภาษาไทย